Mediebyrå Göteborg - Market Solutions
Vill du att vi ska berätta mer? Vi kontaktar dig gärna!

Right media for you

• Vi sköter medieplanering, upphandling och uppföljning av era mediesatsningar

• Rätt medieinvesteringar ökar er lönsamhet och sparar dyrbar tid

• Regelbunden uppföljning ger bättre kontroll och säkerställer att ni når era uppsatta målLÄS MER

Vårt erbjudande

1 ANALYS

Vi börjar med att genomföra en analys av hur era nuvarande förutsättningar ser ut för att lyckas.

LÄS MER

2 MEDIEPLANERING

Vi kartlägger vilka medier era målgrupper konsumerar och skräddarsyr en medieplan för er.

LÄS MER

3 MEDIEKÖP

Vi sköter alla förhandlingar och ser till att priser, löptider och fakturering fungerar korrekt.

LÄS MER

4 UPPFÖLJNING

Vi följer upp alla satsningar som görs och mäter resultaten för att veta om vi lyckas uppnå de uppsatta målen.

LÄS MER

Vi är en ung modern mediebyrå i Göteborg med ett brinnande intresse för digital marknadsföring. Våra metoder är förmodligen inte unika, men vårt engagemang till våra kunder och kärleken som vi har till mätbar digital marknadsföring är nog sällsynt.