Guide: Så sätter du din medieplan

Marketing strategy

En medieplan tar dina idéer till konkreta handlingar. Med rätt förarbete ser medieplanen till att din marknadsföring når rätt personer, vid rätt tidpunkt – och med rätt tilltal. I det här blogginlägget går vi igenom vilka beståndsdelar din medieplan behöver innehålla och hur du kommer i gång.

Att skapa en medieplan är en grundlig process som kräver en djup förståelse för ditt företags mål, din målgrupp och de mediekanaler som är mest effektiva för att nå era mål. Medieplanen blir den kalender och det rättesnöre du förhåller dig till under året när det kommer till hur din marknadsföring ska genomföras.

Vårt arbetssätt på Market Solutions bygger på en strategisk och anpassningsbar modell som säkerställer att varje aspekt av din medieplan är noggrant övervägd och utformad för att ge maximal effekt och är anpassad efter varje kunds specifika behov och mål.

För att din medieplan ska bli framgångsrik är det viktigt att du har en helhetssyn på din marknadsföringsstrategi och är beredd att anpassa dig efter förändrade marknadsförhållanden.

Kom ihåg: en bra medieplan är mer än bara en lista över annonser; det är en genomtänkt strategi som speglar ditt varumärkes vision och mål.

Behöver du hjälp med att sätta din medieplan? Vi på Market Solutions hjälper dig framåt.

Behovsanalys

Innan du påbörjar processen för att skapa en medieplan, är det avgörande att genomföra en omfattande behovsanalys. Denna fas innebär att noggrant utvärdera ditt företags aktuella situation, inklusive marknadsföringsmål och befintliga utmaningar. Du bör granska din marknadsandel, kundbasens profil, konkurrenslandskapet och andra viktiga faktorer som kan påverka dina marknadsföringsstrategier.

Denna initiala analys är fundamentet för att utveckla en medieplan som är riktad och effektiv – och som verkligen adresserar de områden där ditt företag kan göra störst påverkan.

Förstå din målgrupp

Att fördjupa förståelsen för din målgrupp är också en central del i medieplanen. Det innebär att analysera och lära känna din målgrupp är på ett djupare plan. Det inkluderar att identifiera dess demografiska egenskaper som ålder, kön, inkomst, utbildningsnivå och geografiska plats.

Att förstå din målgrupps beteende hjälper dig att tolka var och hur din marknadsföring kan skapa bäst effekt. Exempel på egenskaper du bör ta reda på är din målgrupps intressen, livsstil, värderingar och köpbeteende.

Genom att förstå dessa aspekter kan du effektivare välja de mediekanaler och typer av innehåll som bäst når och engagerar din målgrupp. Det handlar om att skapa en koppling mellan vad din målgrupp värdesätter och de budskap du vill förmedla. Denna djupgående kunskap om målgruppen är inte bara viktig för att välja rätt kanaler, utan även för att skapa innehåll som tilltalar och engagerar målgruppen, vilket ökar chanserna för framgång i dina marknadsföringskampanjer.

Definiera mål

Dina mål kan variera från att öka varumärkeskännedomen till att generera direkta försäljningar, eller kanske något helt annat som att förbättra kundlojaliteten eller öka engagemanget på sociala medier. Varje mål kräver en unik strategi och tillvägagångssätt.

Det är viktigt att sätta smarta mål för att ge tydlig riktning åt dina ansträngningar och för att kunna mäta framgångar effektivt.

Dina mål bör vara:

• Specifika

• Mätbara

• Uppnåeliga

• Relevanta

• Tidsbundna

När du har definierat dina mål blir det lättare att avgöra vilka mediekanaler som är mest lämpliga, hur din budget ska fördelas, och vilken typ av innehåll som bäst kommer att tilltala din målgrupp. Kort sagt, resterande steg i processen att sätta din medieplan hänger på hur väl du definierar dina mål.

Budgetering

Använd en genomtänkt metod för att allokera din budget. Hur mycket behöver du investera för att nå dina mål? Överväg olika scenarier och potentialen för avkastning på investeringen.

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka när du sätter din budget – där vi går igenom fem olika strategier att utgå från. Den guiden kommer att hjälpa dig att hitta en metod som passar för dig.

Val av mediekanaler

Välj vilka kanaler som är mest effektiva för att nå din målgrupp. Kanske är det en kombination av sociala medier, digital annonsering och traditionell reklam. Dessa styrs utifrån målgrupp, uppsatta mål samt budget.

Förhoppningsvis har du när du lärt känna din målgrupp på djupet, tidigare i processen, kommit till vissa insikter. Kanske har du upptäckt att din målgrupp använder vissa specifika sociala medier eller nyhetskanaler och har ett köpbeteende som utmärker sig under vissa delar av året. Dessa insikter bör påverka vilka mediekanaler som du prioriterar i din medieplan.

Skapa en tidslinje

Planera när och hur ofta dina kampanjer ska köras. Detta bör anpassas efter säsongsmässiga trender, branschspecifika händelser och hur din målgrupp ser ut. Nyckeln här blir att inte gissa i blindo när olika kampanjer ska publiceras. Det finns alltid kunskap och underlag att utgå från för att bättre kunna tajma dina insatser.

Mätning och Optimering

Implementera verktyg för att mäta framgången av dina kampanjer. Använd denna data för att ständigt optimera och förbättra din strategi. Detta är alltså något som görs kontinuerligt under året och sammanställs i efterhand – men för att lyckas med detta behöver du säkerställa att du har det du behöver i förväg. Det handlar om att se till att du har rätt programvaror och möjligheter att samla in den data du är ute efter.

Du vet väl att vi på Market Solutions är experter på att sätta medieplaner för våra kunder?

Kontakta oss om du vill förbättra din marknadsföring och nå dina mål.


Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

    Skyddas av Google reCaptcha

    Tack! Vi hör av oss till dig inom kort.

    Tack!

    Vi hör av oss till dig inom kort.