Ordlistan som ger dig stenkoll på digital marknadsföring

Marknadsföring behöver inte vara komplicerat. Men med buzzwords och uttryck som få förstår kan den simplaste medieplanen framstå som grekiska. Så behöver det inte vara. Vi har därför samlat en mastig lista på ord och förkortningar. Skriv ut, spara eller memorera – så får du bättre koll.

Det händer att vi slänger oss med förkortningar och smala uttryck. Det är oundvikligt i en bransch som kryllar av dem. Du har säkert stött på flera av orden och förkortningarna i den här listan på andra håll. Vår förhoppning är att den här listan kan vara ett stöd som du som läsare kan luta dig mot nästa gång frågetecknen hopar sig.

Generella termer

Här har vi samlat några generella termer och förkortningar från marknadsföringens värld som är bra att ha koll på. Vissa är självklara – andra smalare. De flesta av dem är mycket vanligt förekommande när det diskuteras digital marknadsföring.

 • Above the Fold: Att till exempel en annons är placerad högt upp på en hemsida så att den syns vid första anblick. Kommer från dagstidningsvärlden då tidningar veks. Tänk en vikt dagstidning som ligger på ett bord.
 • B2B: Business to Business. Alltså företag till företag. Försäljning som sker mellan företag, inte slutkund. Marknadsföring som riktar sig mot företag kallas såldes vanligen B2B-marketing.
 • B2C: Business to Consumer. Alltså företag till konsument. Transaktioner som sker från företag till slutkund. Således kallas marknadsföring som företag gör där man riktar sig till slutkund B2C marketing.
 • Below the Fold: Att till exempel en annons är placerad långt ner på en hemsida och kräver att användaren scrollar ner för att se den. Kommer från dagstidningsvärlden då tidningar veks. Tänk en vikt dagstidning som ligger på ett bord.
 • CTA: Call-to-action. En uppmaning om att agera som en del av marknadsmaterialet. Exempelvis ”Köp nu”, ”Klicka här” ”Boka”, ”Ladda ner” etc.
 • Lead: Att få ”ett lead” är att få en potentiell kund. Vanligt utifrån i förhand uppsatta kriterier.
 • Landningssida: Den sida på en webbplats som en annons eller ett sökresultat länkar till.
 • Optimering: Ofta använt inom flera delar av digital marknadsföring. Enkelt beskrivet, att ständigt göra förbättringar i syfte att nå högre resultat. En hemsida ändras, en knapp flyttas, en text skrivs om.
 • Population: Det totala antalet individer i en målgrupp.
 • SEO: Search Engine Optimization. Sökomotorsoptimering på svenska. Att göra förändringar på en hemsidas tekniska uppbyggnad och innehåll med målet att nå högre placeringen i träfflistan på en sökmotor, vid sök på ett specifikt ord eller fras.
 • SoMe: Social media. Samlingsbegrepp för sociala medier.
 • URL: Uniform Resource Locator. Hemsidesadress. Exempelvis https://marketsolutions.se/
 • USP: Unique Selling Point. En unik egenskap hos en produkt som särskiljer den från konkurrenters.

När vi pratar effekt

När den digitala marknadsföringen ska utvärderas finns en uppsjö av parametrar och aspekter som beaktas. Här hittar du förkortningarna och uttrycken som används:

 • A/B-test: Att skapa två eller flera versioner av exempelvis en hemsida eller en annons för att därefter mäta och se vilken version som presterar bäst.
 • Bounce Rate: Avvisningsfrekvens. Ett mätvärde som anger hur stor andel av besökarna på en hemsida som omedelbart lämnar sidan. Högt bounce rate är inte eftersträvansvärt.
 • Convert: På svenska kallat att konvertera. Att en potentiell kund genomför en önskad handling, exempelvis fyller i ett formulär eller genomför ett köp. I plural talar vi om conversions eller konverteringar.
 • CR: Conversion Rate. På svenska kallat konverteringsgrad. Ett mått på hur stor andel av de som klickar sig in på eller besöker en hemsida som genomför en önskad handling, exempelvis fyller i ett formulär eller genomför ett köp. 
 • CTR: Click through rate. Hur stor andel av de som ser en annons som väljer att klicka på den. 
 • CX: Customer Experience alternativt Consumer Experience. Kundupplevelse. Hur den potentielle kunder upplever, förstår och interagerar med exempelvis en webbshop.
 • Exponering: Mätetal på antalet gånger en individ nås av en annons. I praktiken hur många gånger en browser laddar in materialet.
 • Frekvens: Kan också benämnas exponeringsfrekvens. Mått på hur många gånger en individ nås av en annons. En maxfrekvens på fem per dygn innebär att en individ som högst skall se annonsen fem gånger per dygn.
 • IMP: Impression. Antal visningar en annons fått.
 • IMP Share: Impression Share. Andelen visningar en annons fått på en specifik yta i relation till övriga annonsörer.
 • KPI: Key Performance Indicator. En eller flera kvantifierbara mätpunkter utifrån vilka man bedömer resultatet av en kampanj eller marknadssatsning.
 • NKI: Nöjd Kund-Index. Undersöker och ger en skattning på hur nöjda kunder är med ett företag.
 • QS: I sökmotors-marknadsföring står vanligen denna förkortning för Quality Score, på svenska kallat kvalitetspoäng. Det är en betygsättning av hur väl din annons matchar den hemsida sida som den länkar trafik till. Annonsen på sökordet katt får ett högt QS om vi länkar till katt.se och besökaren nås av en välskriven text om katter.
 • Reach: Räckvidd. Ett mått på antalet unika individer som finns att nå eller en kampanj har nått via ett specifikt medie.
 • SOV: Share of Voice. Andelen köpt annonsutrymme på en specifik yta i relation till övriga annonsörer. En SOV på 50% innebär att annonsen visas för varannan besökare på hemsidan.
 • TTR: Tap Through Rate. Hur stor andel av de som ser en annons som väljer att klicka på den. 
 • UX: User Experience. Användarupplevelse. Hur användare upplever, förstår och interagerar med en produkt. I vårt fall vanligen av en hemsida men kan även gälla en fysisk produkt som ex. en mobiltelefon.

När vi pratar kostnader

Inom digital marknadsföring finns gott om sätt att mäta kostnader på. Här hittar du 13 förkortningar som hjälper dig att bättre förstå vad du faktiskt betalar för när en kampanj ska utvärderas.

 • CAC: Customer Acquisition Cost. Kostnaden för att förvärva en kund.
 • CPA: Cost Per Aquisition, alternativt Cost Per Action. Kostnaden för att uppnå en viss handling. Exempelvis kostnaden av annonsering delat på antalet genomförda handlingar.
 • CPC: Cost Per Click. Betalnings- och mätmodell för annonsering där man betalar för eller mäter kostnad på klick.
 • CPC: Cost Per Conversion. Alternativ benämning på CPA.
 • CPE: Cost Per Engagement. Betalnings- och mätmodell för annonsering som ser till hur många som aktivt engagerat eller interagerat med an annons. Exempelvis startat ett videoklipp.
 • CPI: Kostnad per installation. Kostnadsmodell som representerar den fasta avgiften en annonsör betalar till ett annonsnätverk varje gång en användare installerar deras mobilapp.
 • CPL: Cost Per Lead. Mättal och ibland betalmodell där man ser till antal inlämnade kontaktuppgifter.
 • CPM: Cost Per Mille. Betalnings- och mätmodell för annonsering där man betalar för eller mäter kostnad per 1 000 visning.
 • CPO: Cost Per Order. Kostnad per beställning eller köp. Kostnaden av annonsering delat på antalet genomförda beställningar eller köp.
 • CPV: Cost Per View. Betalnings- och mätmodell för annonsering som bygger på att annonsören betalar när någon ser på en film/video. Ett sätt att mäta som fokuserar på kvalitét.
 • PPA: Pay Per Acquisition. En kostnadsmodell där man som annonsör betalar varje gång någon genomför en specifik handling.
 • ROAS: Return on Ad Spend. Hur mycket man får tillbaka av det som spenderats på marknadsföring. Har vi en ROAS på 10, då ger varje krona tillbaka tio kronor i försäljning. 
 • ROI: Return on Investment. Vinst minus kostnad. Investerar vi 10 kronor i marknadsföring och tjänar 12 kronor har vi en ROI på 20%.
 • RTB: Real-Time Bidding. Budförfarande i realtid för att köpa annonsytor.

Typer av digital marknadsföring

Digital marknadsföring kan göras på mängder av olika sätt. Här hittar du några av de vanliga metoderna som används:

 • Datadriven marknadsföring: Att utgå ifrån och basera sina val i marknadsföringen på bland annat information om kunders beteende, sökmönster och resultat i tidigare kampanjer.
 • Leads-marketing: Marknadsföring och insatser med huvudsakliga målet att lotsa in nya potentiella kunder. Här kan man också tala om leads-generering.
 • Native Advertising: Går även under benämningen native-annonsering, advertorial och redaktionell annons.Native-annonsering är en raklamform som utformas likt redaktionellt material, som exempelvis en nyhetsartikel. Placeringen är vanligen nära redaktionell text och landningssidan är vanligen en artikel med ett kommersiellt syfte.
 • Retargeting, alternativt Remarketing: Att annonsera mot de som besökt en hemsida och eller genomfört specifika mål på en hemsida. Ibland benämnt som återannonsering på svenska.
 • SEM: Search Engine Marketing. På svenska sökmotors-marknadsföring. Annonser som syns i träfflistan i en sökmotor. Vanligen visas annonsen reglerat av en budförfarande varpå annonsören betalar när någon klickar på dennes annons.

Programvaror och verktyg

För att kunna genomföra kampanjer använder vi oss av programvaror och verktyg. Här hittar du några av de vanligaste som krävs:

 • CMS: Content Management System. Används för att bygga och hantera hemsidor. WordPress är i skrivande stund det största, mest använda CMS.
 • DSP: Demand Side Platform. Programvara som används för att hantera köp av annonsytor via ett annonsnätverk av flera utgivare.
 • SSP: Supply Side Platform eller Sell Side Platform. Programvara för att sälja annonsytor inom ett annonsnätverk av flera utgivare.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

  Skyddas av Google reCaptcha

  Tack! Vi hör av oss till dig inom kort.

  Tack!

  Vi hör av oss till dig inom kort.