Läs mer nedan

Bought By Many är ett innovativt försäkringsbolag som försäkrar hundar och katter och grundades 2012 i Storbritannien. Detta efter att ha samlat in över 40 000 kommentarer från katt- och hundägare runtom i landet och därefter skapat försäkringar som marknaden verkligen ville ha. Detta gedigna arbete har bland annat resulterat i den högst rankade hundförsäkringen 2020 och att de i skrivande stund försäkrar över 250 000 djur i Sverige och Storbritannien.

Etablering i Sverige startade 2019 och då med bland annat annonsering i sociala medier och sökmotorer. Under kampanjen som rullade under augusti 2020 kompletterades mediemixen med datastyrda bannerköp riktade till såväl nya som befintliga katt- och hundägare, utomhusreklam i våra tre största städer, fackpress samt traditionell DM.

Bought By Many kundcase

Exempel på annonsering